Vikingstad Åkeri AB

VIKINGSTAD ÅKERI AB är ett brett och allsidigt transportföretag som har funnits sedan 1952. VIKINGSTAD ÅKERI AB är verksamt inom tre områden:

  • Bygg och Anläggning
  • Bud och Distribution
  • Tanktransport

Inom Bygg och Anläggning försäljes även sand, grus, bergkross och matjord. Tanktransport innefattar transport av drivmedel, eldningsolja samt transport av tjockolja och bitumen.

Vikingstad Åkeri Försäljning AB

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB bedriver direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB säljer i huvudsak:

  • Drivmedel
  • Eldningsolja
  • Smörjmedel

Med våra moderna tankbilar garanterar vi att ni får Er leverans av diesel, eldningsolja eller smörjmedel när ni behöver den.

Läs mer om transport >> Läs mer om försäljning av drivmedel, eldningsolja och smörjmedel >>