Försäljning av diesel, eldningsolja och smörjmedel/fett

Vi bedriver även försäljning av diesel, eldningsolja och smörjmedel/fett till dig som är företagare, privatperson eller lantbrukare. Med våra moderna tankbilar garanterar vi att ni får Er leverans när ni behöver den.

Diesel som driver landet framåt

Landets jordbruk och andra fordon är beroende av leveranser av diesel. För Er del kan ni känna en trygghet i att vi kan leverera Er det ni behöver och när ni behöver det. Vi kan leverera följande drivmedel.

Produktkatalog

Läs mer på https://preem.se/foretag/produkt-och-tjanster/Produktkatalog/

Värme och kyla

  • Eldningsolja/Villaolja

Vi kan även leverera eldningsolja för såväl sommar som vinter, Vi levererar olja som är miljöanpassad vilket minskar utsläpp av svavel. Detta innebär att utsläppen inte är högre än om du eldar med ved eller andra fasta bränslen.

Vi säljer eldningsolja i två olika kvaliteter, för inomhus- såväl som utomhusbruk.

Den vanligaste villaoljan kallas E10 och är lämplig för dig som har tanken inomhus. Svavelhalten är så låg att den inte belastas med svavelskatt.

Är oljetanken placerad utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderas en köldhärdigare produkt, (E32).

Smörjmedel

Vi levererar även smörjmedel som får dina maskiner eller fordon att snurra och röra på sig friktionsfritt. Smörjmedel är viktigt för att underhålla och öka livslängden på er maskinpark. Kontakta gärna oss så kan vi hjälpa dig.

Vi säljer smörjmedel av varumärket Texaco

Vi har även ett stort sortiment av t.ex. motoroljor, hydrauloljor, smörjoljor och smörjfetter

AdBlue

AdBlue används för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider. AdBlue används för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till under de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer.

AdBlue är en teknik som används av lastbils- och busstillverkarna för att klara emissionskraven, är SCR, (Selective Catalytic Reduction). För att SCR-tekniken ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar genom katalysatorn. I katalysatorn omvandlas större delen av kväveoxiden till kvävgas och vatten.

Tankrengörning och cisternkontroll

Alla oljetankar blir med åren utsatta för olika angrepp t.ex. rost. Rosten bildar avlagringar på botten av ståltankar eller plasttankar som tar skada av marksättningar, tjälskjutningar med mera.  Innehavaren är ansvarig för de skador som en eventuellt läckande cistern orsakar.

Våra samarbetspartners kan erbjuda t.ex. tankrengöring, cisternkontroll och efterkontroll. Kontakta oss för mer information.

foto:Preem

Kontakta oss!

Telefon:
013-809 00
Telefax:
013-816 37
Besöksadress:
Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD
Utdelningsadress:
Box 34, 583 02 VIKINGSTAD

Snabba fakta om Vikingstad Åkeri

Vi är ett 30-tal anställda.

Vi har idag:

10 st Tankbilar
10 st Anläggningsbilar

Vårt geografiska område sträcker sig mestandels i södra samt mellersta Sverige. Vi utför också transporter till Norrköping, Stockholm, Borlänge, Gävle, Västerås, Eskilstuna, Örebro etc

ACP Diesel

Vi säljer Preems produkter. Preem tar nästa steg i omvandlingen till ett hållbart samhälle. Med ACP Diesel kan du som kör dieselfordon bidra till att minska växthuseffekten. De stora fördelarna med Preems ACP Diesel är att den har samma produktegenskaper som vanlig diesel vilket innebär att alla kan köra på den utan att justera motorn. ACP Diesel uppfyller specifikationen för Svensk MK 1-diesel.

Klicka här för mer information om drivmedel