Sparsam körning för tung trafik

En stor utgiftskostnad för den tunga trafiken är kostnaden för diesel. För varje liter bränsle som en motor förbränner bildas en viss mängd koldioxid. En liter bensin ger 2,24kg koldioxid. En liter diesel ger 2,48 kg koldioxid.

 

 

Ecodriving numera kallat för sparsam körning är ett namn  för att köra fodonet på ett sparsamt körsätt. För förare som fått sin utbildning på moderna fordon känns en sparsam körteknik knappast främmande. Ett förändrat körsätt kan spara så mycket bränsle att det förbättrar företagets resultat och vår miljö.

Undvik överhastighet – håll dig inom tillåtna hastighetsgränser

Rätt fart är avgörande för att du ska spara bränsle. Bränslekostnaden ökar med omkring 20 procent om du försöker öka marschfarten från 78 till 90 km/tim.

Minskade utsläpp

Om man räknar på att ett tungt fordon i fjärrtrafik förbrukar ca 100 000 liter diesel på ett år. Det ger ett utsläpp på närmare 250 ton koldioxid. Om bränsleförbrukningen minskar med 10 procent sjunker utsläppen med 25 ton.

Sparsam körning handlar om att ta vara på den energi som finns i ett fordon. Genom att ha koll framåt slipper man slösa bränsle på att bromsa och gasa. Moderna bilar tål låga varvtal. Om man kör på så hög växel som möjligt sjunker bränsleförbrukningen. När farten ska sänkas eller när motorn inte behöver mer kraft släpper man gasen.

 

Varför sparsam körning?

Det finns fler tunga skäl till att köra sparsamt:

  • Lägre däckskostnader.
  • Mindre slitage på fordonen vilket ger lägre kostnad för service och underhåll.
  • Bättre arbetsmiljö till följd av minskad stress hos förarna.
  • Ökad trafiksäkerhet.
  • Högre effektivitet tack vare tydligare regler och systematisk kostnadsuppföljning.
  • Mindre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Lägre utsläpp

Läs mer om sparsam körning på:

Trafikverket.se

 

(källa Trafikverket)

 

Kontakta oss!

Telefon:
013-809 00
Telefax:
013-816 37
Besöksadress:
Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD
Utdelningsadress:
Box 34, 583 02 VIKINGSTAD

Snabba fakta om Vikingstad Åkeri

Vi är ett 30-tal anställda.

Vi har idag:

10 st Tankbilar
10 st Anläggningsbilar

Vårt geografiska område sträcker sig mestandels i södra samt mellersta Sverige. Vi utför också transporter till Norrköping, Stockholm, Borlänge, Gävle, Västerås, Eskilstuna, Örebro etc

ACP Diesel

Vi säljer Preems produkter. Preem tar nästa steg i omvandlingen till ett hållbart samhälle. Med ACP Diesel kan du som kör dieselfordon bidra till att minska växthuseffekten. De stora fördelarna med Preems ACP Diesel är att den har samma produktegenskaper som vanlig diesel vilket innebär att alla kan köra på den utan att justera motorn. ACP Diesel uppfyller specifikationen för Svensk MK 1-diesel.

Klicka här för mer information om drivmedel